Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka hingga kiamat. Aku...